خواهشمند است اطلاعیه مهم انجمن شیمی ایران در خصوص پرداخت حق ثبت نام را مطالعه فرمایید.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,500,000 ریال
2
2,500,000 ریال
3
3,000,000 ریال
4
1,250,000 ریال
5
750,000 ریال
6
1,000,000 ریال
این هزینه شامل پکیج کنفرانس نمی شود.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.