اسکان (کلیه شرکت کنندگان) در مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد
1398-05-14

حتراما به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در ششمین کنفرانس زئولیت می رساند، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد آماده پذیرایی و اسکان مهمانان محترم در روزهای برگزاری کنگره زئولیت می باشد.

 
آدرس: مشهد، بلوار رضوی، نبش رضوی ۲۱، جنب هتل پردیسان، مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد
 
تلفن های تماس (جهت رزرو اتاق): 
۰۵۱۳۸۷۹۵۶۱۶
۰۵۱۳۸۷۹۵۶۱۸
۰۵۱۳۸۷۹۵۶۲۰
 
لازم به ذکر است، سرویس ایاب و ذهاب در روزهای برگزاری کنگره از سمت مشهد به قوچان و بلعکس مهیا می باشد.