چاپ مقالات برتر در مجلات مختلف
1398-04-13

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند با توجه به توافقات به عمل آمده  مابین کمیته علمی کنفرانس و مجلات مختلف، مقاله های برتر در حوزه­ های مرتبط با چهارچوب مجلات، پس از داوری مجدد درمجلات زیر، چاپ می ­گردد.

 

1-Journal of Human, Environment and Health Promotion

2-Journal of Petroleum Science and Technology

3-مجله پژوهش نفت