تغییر الگوی پذیرش مقالات
1398-04-08

بنا به تصمیم کمیته­ علمی کنگره و به منظور بهره ­مندی بیشتر از دستآوردهای ناب علمی پژوهشگران، الگوی پذیرش مقالات از "مقاله­ کامل" به "خلاصه مقاله" تغییر یافت. لازم به ذکر است آن دسته از پژوهشگران محترمی که تحت الگوی قبلی مقالات خود را ارسال نموده­ اند،  نیازی به تغییر و ارسال مجدد مقاله ندارند.