کارگاه پیشرفته مقاله نویسی
1398-02-24
کارگاه پیشرفته مقاله نویسی

در دنیای امروز علاوه بر شاخه های علمی متنوع، هسته ی هر فرآیند تجاری نیز از تحقیق و انتشار علوم نشأت میگیرد. حرکت کردن همسو با دهکدهی جهانی زمانی جامه ی عمل میپوشد که هر تحقیق علمی در نهایت به انتشار و چاپ مقاله های علمی منجر شود؛ زیرا تنها تحقیقات علمی و پژوهشی که در مجله های بین المللی چاپ و منتشر میشوند، از طرف جامعه ی جهانی علم به رسمیت شناخته شده و مورد توجه قرار میگیرند. « کارگاه پیشرفته مقاله نویسی » آموزش گام به گام بایسته های یک مقاله ی علمی پژوهشی را که برای انتشار به یک نشریه ی علمی معتبر سپرده میشود، هدف اصلی خود قرار داده است. حضور در این کارگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی توصیه می شود.

اطلاعات بیشتر