سخن سردبیر


     امروزه، سرعت تحولات و پیشرفت در حوزه های متنوع علم و فناوری بیش از پیش شده است و در این میان علوم شیمی و مهندسی شیمی که در زمره دانش های زیرساختی بشمار میروند، بویژه در سالیان اخیر، دستخوش نوآوری های متنوعی شده اند.یشرفت های عظیم کمی و کیفی در این حوزه ها در سه دهه گذشته زمینه را برای گردهمایی های متنوع مدیران و متخصصان به همراه اساتید و کارشناسان و دانشجویان فراهم می نماید تا با انتشار یافته های خود هم افزایی و همگرائی بیشتری ما بین دانشگاه و صنعت فراهم آورند. دامنه این تغییرات بحدی بوده است که شاهد پدیدار شدن حوزره های نوین پژوهشی در این عرصه هستیم. از اینرو و با هدف آشنا نمودن دانشمندان، محققین و دانشجویان فعال در عرصه شیمی و مهندسی شیمی، و همچنین توانمند سازی آنها بمنظور حضور مثمر ثمر در عرصه پژوهش، ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران ، توسط دانشگاه صنعتی قوچان و با همکاری سایر مراکز علمی پژوهشی و دانشگاههای معتبر در تاریخ 26 و 27 شهریور 1398 در شهرستان قوچان برگزار خواهد شد.

     از کلیه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان صنعت و دانشجویان دعوت می­شود که دستاوردهای نوین پژوهشی و مطالعاتی خود که منطبق بر یکی از محورهای کنگره است را از طریق سامانه آنلاین ارسال مقاله، به دبیرخانه این کنگره ارسال نمایند. همچنین طبق هماهنگی های بعمل آمده بین کمیته اجرایی و کمیته علمی کنگره و به جهت بالا بردن سطح کیفی مقالات ارائه شده در این کنگره، تعدادی از مقالات که توسط کمیته علمی این کنگره انتخاب شده اند جهت چاپ در ژورنال های معتبر فارسی و انگلیسی زبان ارسال خواهند شد.

علی آیتی - دبیر علمی کنگره